Pojištění odpovědnosti

Domácí pohoda

Při srovnání pojištění nemovitosti by se měla brát v úvahu i případná odpovědnost za škody. Pojištění odpovědností za škody vztahující se k nemovitosti je celá řada, jmenujme některé z nich:

  • Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
  • Pojištění odpovědnost z držby nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce a správce nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti za škody
  • Pojištění odpovědnosti nájemce nemovitosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Všechna jmenovaná pojištění mají své specifické pojistné ochrany. Pro srovnání pojištění nemovitosti je nutné vybrat konkrétní pojistnou ochranu případných rizik a až po té lze vyhodnotit výhodnost a cenu za dané pojištění.

Jak stanovit pojistnou částku

Nejen pro srovnání pojištění nemovitosti, ale i pro vlastní posuzování užitečnosti pojistky je třeba vycházet hlavně ze správného stanovení pojistné částky. Skutečná pojistná částka by měla odpovídat skutečné pojistné hodnotě. Tedy respektive ceně nově postavené nemovitosti. Bohužel se nelze řídit tržní hodnotou, neboť ta může být rozdílná a těžko se stanovuje. Pojistná hodnota by měla být stanovena odborně znaleckým posudkem. Případně z projektu výstavby dané nemovitosti. Další možností stanovení pojistné hodnoty je kalkulace minimální pojistné hodnoty stavby kalkulačkou pojišťovny.

Výstavba a rekonstrukce domu

Pojistit lze i nemovitost ve výstavbě nebo při její rekonstrukci. I zde si můžete provézt srovnání pojištění nemovitosti. V tomto případě, je nutné pro pojištění nemovitosti doložit stavební povolení o hlášení stavby a rekonstrukce nemovitosti na obecním úřadě. Do pojištění je pak zahrnutý i stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u domu, stavby, nebo rozestavěného bytu.

nové srovnání povinné ručení, srovnejte si povinné ručení online, nejvýhodnější pojištění domácnosti